Sulong! ang sigaw ko

1
Sulong! ang sigaw ko,
Sabay ang hakbang;
Sa layon patungo,
Lahat talikdan.
Apoy na haligi,
Tanglaw sa daan,
Huwag mag-atubili,
Kristo’y sa unahan.
Sa ilang dumaan
At sa labanan,
Kita na’ng Canaan,
Ang Sion maratnan.
2
L’walhati’t l’walhati,
Handa ng Ama;
Mayro’n kang bahagi
Kung mahal mo Siya.
Di mo pa nakita,
Di pa narinig,
Handa Niyang sagana,
Di pa naisip.
Sulong, sulong hanggang
Sa kaharian,
Dating inasahan
Ay katunayan.
3
Sulong, malapit na
Ang kaharian;
Iyong matatamasa
Ang kabaguhan.
Putong mal’walhati
Ang makamtan mo,
Ika’y maghahari
K’sama ni Kristo.
Sulong! Iyong tapusin
Ang paglalakbay,
Lakas Niya’y gamitin,
Magtatagumpay.