Sa gol magtumulin

1
Sa gol magtumulin,
Kahit iisa rin;
Tumawag, daa’y binuksan,
Mangamba’y huwag naman!
2
Sa gol magtumulin,
Sa iyo’y tumitingin,
Mga matang gayang apoy,
Ang iba’y itaboy.
3
Sa gol magtumulin,
Sa harap tumingin;
’Pagka’t putong naghihintay,
Sa iyong magtagumpay.
  4Sa gol magtumulin,
Bulag ma’t bingi rin;
Sa daang may tandang dugo,
Habulin si Kristo.