Magtumulin tungo sa gol

1
Magtumulin tungo sa gol,
Kay Kristo’y maghabol.
Premyo ng pagtawag ng Diyos,
At tamuhing lubos.
  Habulin! Habulin!
Habulin! Aleluya sa premyo.
Magtumulin! Habulin!
Kristo ng Diyos tam’hin.
2
Magtumulin, at ibilang,
Lahat kalugihan;
Kristo ng Diyos matamo lang
’Nong kal’walhatian!
3
Magtumulin, kilanlin Siya’y
Muling pagkabuhay -
Ito’y ating gantimpala,
Maging sa pagd’rusa.
4
Magtumulin, ito’y gawin,
Lumipas limutin;
Kristo sa harap habulin,
Ang dapat isipin.