H’wag kang mabalisa, Poon malapit

1
H’wag kang mabalisa, Poon malapit,
H’wag matinag sa pangako’y manalig;
Di ka dapat matisod ni mabigo,
Baka ngayon na ang dating ni Kristo.
  2H’wag kang mabalisa, magtiwala ka,
Sala mo’y pasan Niya, lungkot lalo na;
Maging malaya’t magpatotoo ka
Anong lakas Niya’t puspos ng pagsinta!
3
H’wag kang mabalisa, kung m’antala Siya,
Lakas Niya’y iyong tustos, laging kasama;
Bisig Niya’t Espiritu, iyong sandalan,
Huwag mangamba ’pagkat Siya’y maasahan.