De liefde die U aan ons schonk

1
De liefde die U aan ons schonk,
Was mensen onbekend.
O Vader, wij aanbidden U
En prijzen wie U bent.
2
Uw hart heeft U geopenbaard,
Uw eeuwig plan getoond.
U bent gekomen om Uw doel
Te volbrengen in de Zoon.
3
U gaf ons Uw geliefde Zoon,
Die voor ons stierf aan ’t kruis
En vele zonen voortbracht om
Te bouwen ’t geest’lijk huis.
4
Uw leven hebben wij in Hem
En alles wat U bent,
Uw werk, Uw wezen en natuur
Deelt U voortdurend uit.
5
Uw Geest, die onze geest vervult
En “Abba Vader” roept,
Vernieuwt, verzegelt, transformeert
Ons denken en gevoel.
6
Zijn vele zonen brengt Hij nu
In eeuw’ge heerlijkheid.
Maakt Hij ons onophoudelijk,
Het beeld Zijns Zoons gelijk.
7
Het transformatiewerk in ons
Gaat onweerstaanbaar voort,
Totdat Hij ons driedelig vat,
Verzadigt door en door.
8
De liefde die U aan ons schonk,
Wij zijn vol dankbaarheid.
O Vader, wij aanbidden U,
Tot in de eeuwigheid.
1
Josef U. Ursula Keller

66636 Tholey, Saarland, Germany

Ich vermisse die deutsche Übersetzung da ich nicht englisch spreche.

Seid gesegnet