Jezus! O, wat een Naam

  Jezus! O, wat een Naam,
o, Heer Jezus, kostbare Naam,
Naam zo heerlijk, Naam zo lieflijk,
Naam verheven, o, wat een Naam.
Jezus, krachtige Naam,
o, Heer Jezus, troostende Naam,
Naam die mensen redt, Naam voor in ’t gebed.
O, Heer Jezus! O, wat een Naam.