Heil’ge Vader, onze lofprijs

1
Heil’ge Vader, onze lofprijs,
Onze eerbied komt U toe.
U bent heilig en verheven,
Heilig is Uw naam zo groot.
2
Zo rechtvaardig zijn Uw wegen,
Vol van liefde is Uw hart.
Vader, Uw natuur is heilig,
Toch door Christus ons gebracht.
3
Eens zijn wij door U geheiligd,
Door het bloed van Uwe Zoon.
Zondaars heeft U afgezonderd,
Door de waarheid in Uw Woord.
4
Door de werking van Uw Geest Heer,
Heiligt U ons voor Uzelf.
Onze geest, ziel en ons lichaam,
Zal geheel geheiligd zijn.
5
Jezus’ heilig leven is nu
Door genade ons bezit.
U maakte ons deelgenoten
Van Uw eigen heiligheid.
6
In de nieuwe stad zo heilig,
Delen wij Uw heiligheid.
Wij verklaren “U bent heilig”
Tot het einde voor altijd.