Anong pag-ibig handog Mo

1
Anong pag-ibig handog Mo!
Salamat Ama ko;
Kami’y sumasamba sa Iyo,
Purihin lahat Mo!
2
Puso Mo’y bukas sa amin,
Hayag ang layunin;
Sa Anak Ika’y dumating,
Layon Mo’y tutupdin.
3
’Binigay Mo ang Iyong Anak,
Dumating, namatay;
Upang kami’y maging anak,
Nagmamanang tunay.
4
Sa Kanya’y taglay buhay Mo,
At Ama Ka namin;
Ang kalikasan Mo Mismo,
’Binahagi sa ’min.
5
Sa amin Iyong Espiritu -
Tawag: “Abba, Ama”,
’Sinilang ng Espiritu
Upang matransporma.
6
Layunin Mo’y mga anak
Sa l’walhati’y dalhin;
Mapawangis sa Iyong Anak,
Kami ay gagawin.
7
Transpormasyon Mong gawain
Kami’y gagabayan,
Sa luwalhati dadalhin
Hanggang magampanan.
8
Anong pag-ibig handog Mo!
Salamat kailanman,
Kailan ma’y sasamba sa Iyo,
Puri’y walang hanggan.
2
Inchristjohncastro

Siniloan, Laguna, Philippines

Anong pag-ibig handog Mo!

Salamat kailanman,

Kailan ma’y sasamba sa Iyo,

Puri’y walang hanggan!


Alphaomega

Lucena, Quezon, Philippines, Philippines

Anong pag-ibig handog Mo! Salamat Ama ko; Kami’y sumasamba sa Iyo, Purihin lahat Mo!