Noon puso ko’y malungkot

1
Noon puso ko’y malungkot,
Dilim nagpalibot;
Ngayon Kristo’y nagpasaya,
Puso ko natuwa!
  Kristo ngayon nagpasaya,
Wala nang iba pa;
Pag-ibig, galak at buhay;
Kristo ang nagbigay.
2
Natikman panlupang lasa,
Uhaw di mawala;
Mapasa ’kin man ang mundo,
Walang s’ya puso ko.
3
Noon pagpala nais ko,
Di hangad si Kristo;
Kahit binale-wala Siya,
Ako’y hinanap Niya.
4
Tubig sa sisidlang basag,
Inuma’t mabagbag,
’Pagkat tumagas, nawala,
Uhaw ko’y kinutya.
5
Pagpapala ay nawala,
Ni di naisip Ka;
Nang buksan Mo aking mata,
’Batid Iyong pagsinta.