Diha Kanimo, O Cristo

1
Diha Kanimo, O Cristo,
Napalgan’s kalag ko
Ang kalinaw ug kalipayng
Dugayng gipangita.
  Makatagbaw si Cristo ra,
Wala nay lain pa;
Gugma, kinabuhi’g kalipay,
Napalgan diha Nimo.
2
Nangandoy’s pahuway’g kalipay,
Di’s Kaugalingon Mo,
Manluluwas gilabyan ko,
Gikuptan’s gugma N’ya.
3
Liking sudlanan giimnan,
Tubig nihubas man;
Niduko unta’g moinom,
Apan way nakuha.
4
Nasubo’s kalipayng nawa’,
Dili alang Nimo;
Hangtud nakit-an na nako,
Ang pagkatahum Mo.