Ako’y lupang sisidlan

1
Ako’y lupang sisidlan,
Taglay ang Kristong yaman;
Sadya akong nilalang,
Siya’ng maging nilalaman.
2
Ayon sa larawan Niya,
Sisidlan ay ginawa;
Kay Kristo itinugma
Nang Siya’y makatahan nga.
3
Nananahan si Kristo,
Sa aking espiritu;
Kaisang espiritu Niya,
Siya ang tinatamasa.
4
Nakihalo sa akin,
Nakisalamuha rin;
Sa aki’y kumikilos,
Sa Kanya ’ko’y nalipos.
5
Nawa’y maihayag Siya,
Siya ang dinadakila;
Ako’y lantad at litaw,
Sa akin Siya’y matanaw.
6
Ako’y dapat mabago,
Basagin lumang tao;
Luad baguhing anyo,
Sa yaman mapareho.