Diyos, pag-ibig, bahagi rin

1
Diyos, pag-ibig, bahagi rin,
Lahat Ka sa akin;
Sa langit wala nang iba,
Gayundin sa lupa,
Gayundin sa lupa.
2
Sa langit ay hungkag lahat,
Lupa’y lalong salat;
Walang kasiyahang lubos,
Walang tulad sa Diyos,
Walang tulad sa Diyos.
3
Ika’y aking buhay, yaman,
Tiyak kong tahanan;
Salamat sa ibang bagay,
Nguni’t di Diyos tunay,
Nguni’t di Diyos tunay.
4
Kayamana’y laruan din
Kung sa Iyo ihambing;
Kanilang inaasahan,
Pawang panlilinlang,
Pawang panlilinlang.
5
Sukdan lupa’y maging akin,
At mga bituin;
Panginoon, kung wala Ka,
Ako’y abang-aba,
Ako’y abang-aba.
6
Hayaan ang mga tao,
Kabigin ang gusto;
Nguni’t Ikaw ang ibig ko,
Maging presensiya Mo,
Maging presensiya Mo.