Kay Kristo ang kalayaan

1
Kay Kristo ang kalayaan,
Pinalaya na ako!
Kasalana’t kamatayan,
Lubos ang pagkatalo!
  Higit pa sa magtagumpay,
Sa krus magmamapuri,
Ang kautusan ng buhay
Nagpapalakas lagi!
2
Si Kristo ang nagpalaya
Sa bawa’t kautusan;
Buhay ayon sa biyaya,
Ay walang kaapihan.
3
Kasalana’y nahatulan,
Nalipol kanyang lakas;
Wala na siyang katayuan,
Gapos sa aki’y kalas.
4
Kamataya’y dinaig Niya,
Buhay ipinahayag;
Kamataya’y walang bisa,
Pagkabuhay matatag.
5
Satanas, kasam’an, mundo,
Nilipol na ni Kristo;
Kadiliman ay naglaho,
Buhay, ilaw natanto.
6
Biyayang sapat ay kamtan,
Kanyang kapangyarihan;
N’ging sakdal sa kahinaan,
At ako’y nasisiyahan.