Dios, akong Pahat, ug Gugma

1
Dios, akong Pahat, ug Gugma,
Ang tanan ko’s dayon,
Way lain kondi’ Ikaw ra
Sa langit ba’g yuta,
Sa langit ba’g yuta.
2
Tanang butang kakawangan,
Sa langit ug yuta!
Way butang nga kalipayan,
Nga sama’s akong Dios,
Nga sama’s akong Dios.
3
Bahandi’g kahigalaan,
Kahimsog, puy-anan;
Salamat sa hinatag Mo,
Apan di sila Dios,
Apan di sila Dios.
4
Bulawan itandi Nimo
Kawang nga dulaan!
Kahilwas, kahimsog, abyan,
Unsa sila nako?
Unsa sila nako?
5
Bisan tibu’k yuta ako,
Kabitoonan man,
Kon wa Ka ug ang grasya Mo,
Makaluluoy lang,
Makaluluoy lang.
6
Daw dagat pahakpa sila
Sa tibu’k lapyahan,
Duawa lang sa grasya Mo,
Wa nay tinguhaon,
Wa nay tinguhaon.