Magiliw ang Kanyang tinig

1
Magiliw ang Kanyang tinig,
Tinawag ako ni Hesus,
Aniya sa aking pandinig,
“Sumunod ka, dalhin mo ang krus.”
  Dadalhin ang krus, at sundan
Si Hesus ang aking sundan;
Sundan ko kahit saan man,
Tatahakin ang Kanyang daan.
2
Kahit madilim ang daan,
Paa ko’y pagod, sugatan,
Nguni’t puso may k’aliwan,
Si Hesus ang lagi kong sundan.
3
Hesus, ako’y pangunahan,
Sinag Mo ako’y tanglawan,
Kung mahina, alalayan,
Si Hesus ang lagi kong sundan.
4
Sa lambak Siya ang kaibigan,
Manna ako’y tinustusan,
Bawa’t oras, Siya’ng kailangan,
Si Hesus ang lagi kong sundan.
5
Puso Mo ako’y tanganan,
Pag-ibig Mo’y kaaliwan,
Biyaya Mo’y tumataban,
Si Hesus ang lagi kong sundan.
6
Di Kita maaaring iwan,
Ako’y tapat magpakailanman,
Pag-ibig Mo’y walang hanggan,
Si Hesus ang lagi kong sundan.