Kay tamis ang magtiwala

1
Kay tamis ang magtiwala
Kay Hesus na Salita,
Mamahinga sa pangako,
Siya ang maysabi nito.
  Hesus, Hesus, kay tapat Mo,
Subok ko ang totoo,
Hesus, Hesus, ang mahal ko,
Kailanma’y di nambigo.
2
Ang magtiwala—kay tamis,
Sa dugong makalinis,
At makagaling na batis,
Sala’t sakit inalis.
3
Si Hesus pagtiwalaan,
Kasalana’y layuan;
Tanggapin ang biyaya Niya:
Buhay, galak, pahinga.
4
Kay galak ang magtiwala
At laging sumasama;
Kay Hesus na Manliligtas,
Tapat hanggang sa wakas.