Kristo’y aking buhay, kapayapaan

1
Kristo’y aking buhay, kapayapaan,
Sa Espiritu’y may katamasahan.
  Espiritu’y sundin, ibuhay Kristo,
Buhay itinustos, payapa ako.
2
Kautusan ng buhay nagpalaya,
Espiritu’y aking tinatamasa.
3
Ituon ang isip sa espiritu,
Espiritu’y sundin, di sarili ko.
4
Hindi laban sa Diyos ni Kanyang utos,
Kundi may kat’wirang higit sa utos.
5
Espiritung nasa espiritu ko,
Ikabubuhay rin ng katawan ko.
6
Nagkaisang dalawang espiritu,
Nagpatotoong anak ng Diyos ako.