Hesus, mabuhay sa akin

1
Hesus, mabuhay sa akin,
Ikaw ang aking buhay,
Sa lahat kong suliranin
Kasagutan Kang tunay.
Hesus, mabuhay sa akin,
Ikaw laging masunod,
Sisidlan akong gamitin,
Ihayag ang Iyong lugod.
2
Inialay na ang templo,
Inalis ang karumhan,
Nawa ay pagliyabin Mo
Apoy ng kalangitan.
Magpitagan buong mundo,
Sa aking paghahain
Bilang aliping maamo
Tanging utos Mo’y sundin.
3
Supilin Mo’ng katawan ko,
Sa Iyong utos maghintay,
Handang dalhin pamatok Mo
O mapawalang-saysay.
Walang kaba sa paghabol,
Walang pigapit, takot
Kung magdusa, walang tutol,
Nais Kang bigyang-lugod.
4
Mahinahon at maamo,
Walang pagkiling, hilig,
Ako ay tagasunod Mo,
Gawin Mo ang Iyong ibig.
Hesus, mabuhay sa akin,
Ikaw ang aking buhay,
Sa lahat kong suliranin
Kasagutan Kang tunay.