Mabuhi Ka, Jesus, nako

1
Mabuhi Ka, Jesus, nako,
Ikaw kinabuhi ko;
Sa tanan ko nga problema
Ikaw hingpit nga sulbad.
Mabuhi Ka gikan nako,
Tanan Ikaw magbuot,
Kay ako sudlanan lamang,
Magpadayag sa Anak.
2
Hinalad kining templo Mo,
Hininloan’s kahugaw;
Kalayo sa himaya Mo
Madayag gikan’s sulod.
Maghilom tibuok yuta,
Lawas andam ihalad,
Maulipong masugtanon,
Gipalihok ra Nimo.
3
Binaksan, naghulat’s sugo,
Matag bahin, ’tag gutlo;
Maghago suma’s plano Mo,
O ipadaplin Nimo.
Kon mapugngan man’s tinguha,
Di masamok, matugaw;
Sa kasaligang pagbatok,
Way pagmahay’g bagutbot.
4
Lomong pahulay, kalinaw,
Kay way akoang laraw,
Gawasnon Kang makabuot,
Magtudlo sa dalan ko.
Mabuhi Ka gikan nako,
Ikaw kinabuhi ko;
Sa tanan ko nga problema
Ikaw hingpit nga sulbad.