Siya’y nagbangon! Aleluya

1
Siya’y nagbangon! Aleluya!
Ang Ulong matagumpay;
Purihin Siya; Aleluya!
Kristo’y muling nabuhay:
Puso nati’y sambahin Siya,
Ilaw Niya’y nagpakita;
Magpatirapa sa Kanya,
Sa pighati’y lumaya.
  Siya’y nagbangon: Aleluya!
Ang Ulong matagumpay;
Purihin Siya! Aleluya!
Kristo’y muling-nabuhay.
2
Siya’y nagbangon! Natapos nga
Ang hapis ng buhay Niya;
Sa pinto ng kagalakan,
Nabuhay muling minsan.
Kamatayan ay nagapi,
Ngayon Siya ang nagwagi,
Sa paa anghel nagsilbi,
Noo Niya’y luwalhati.
  Siya’y nagbangon: Aleluya!
Ang Ulong matagumpay;
Purihin Siya! Aleluya!
Kristo’y muling-nabuhay.
3
Siya’y nagbangon! At kailanman,
Wala nang kamatayan;
Tayo’y kay Kristo kailanman,
Lahat pinagwagian.
Alinlangan, panlupaypay
Ng puso ay humupa.
’To’y araw ng pagkabuhay;
Magbangon at magpista.
  Siya’y nagbangon: Aleluya!
Ang Ulong matagumpay;
Purihin Siya! Aleluya!
Kristo’y muling-nabuhay.