Awit ko ay si Hesus

1
Awit ko ay si Hesus,
Awa sa ’kin puspos;
Pinaawit puso ko,
Pinuno saro ko.
Si Hesus ang awit ko
Mahal na Kordero,
Kanyang tinubos ako
Binili ng dugo.
2
Si Hesus ang awit ko
Habang nakaupo;
Gunita’y kabutihan,
Muni’y katamisan.
Hesus aking awitan,
Anumang dumating;
Awit ko’y Kanyang b’yaya,
’Ko’y iningatan Niya.
3
Si Hesus ang awit ko,
Habang tumatakbo;
Maabot kaharian
Araw kasakdalan,
Pagpasok ’king kalul’wa
Sa loob ng glorya;
Walang patid papuri
Kay Hesus ’nong buti!