Sa gapos, kasubo’g kangitngit

1
Sa gapos, kasubo’g kangitngit,
Jesus, nia ako karon!
Magawas, malipay’g mohayag,
Jesus, nia ako!
Gikan’s sakit ngadto’s kahimsog,
Sa kawad-on ngadto’s kadato,
Gikan’s sala nganha Kanimo,
Jesus, nia ako!
2
Gikan’s kaulaw’g kapildehan,
Jesus, nia ako karon!
Ngadto sa kadaugan sa krus,
Jesus, nia ako!
Sa kasakit ngadto’s pag-ayo,
Sa unos ngadto’s kalinaw Mo,
Sa kalisud ngadto’s paghugyaw,
Jesus, nia ako!
3
Gikan’s kagarbo’g way pahulay,
Jesus, nia ako karon!
Papuy-a ko’s kabubut-on Mo,
Jesus, nia ako!
Sa kaugalingon ngadto’s gugma,
Sa kasubo ngadto’s kalipay,
Palupara ko paitaas,
Jesus, nia ako!
4
Gikan’s kahadlok’s kamatayon,
Jesus, nia ako karon!
Ngadto’s kalipay nga Imoha,
Jesus, nia ako!
Gikan’s di maasoyng kadaut,
Ngadto’s panong gihigugma Mo,
Magsud-ong’s nawong Mo sa dayon,
Jesus, nia ako!