Gipangita N’ya akong

1
Gipangita N’ya akong
Gikapoy na’s sala,
Ug gipas-an’s abaga
Balik sa panon N’ya;
Manulonda sige’g awit,
Sa presensya N’ya sa langit.
  O gugmang nangita,
O dugong naglukat;
O grasyang nagpauli’s panon,
Nagpauli nako sa panon!
2
Gibuboang samad ko
Sa lana ug bino;
Nagpasalig S’ya nako,
“Ikaw Akoa na.”
Way tingog nga matam-is pa,
Nga kanako nakalipay!
3
Gilansang nga kamot N’ya,
Dugo nga giula,
Tunokon nga korona,
Tanan alang nako.
Unsa kahay nakita N’ya
Kanako, nag-antus man S’ya?
4
Naglingkod’s presensya N’ya,
Gihayagan’s nawong,
Samtang akong gihandom
Ang panalangin N’ya.
Morag mubong eternidad
Alang sa pagdayeg Niya.
5
Busa’s taknang nanglabay,
Hingpit ang pahulay;
Naghulat’s kabuntagon
Nga labing matahum,
Kon tawgon na kita Niya
Ma-asawa N’yang way mansa.