O nasiak nga Bato

1
O nasiak nga Bato,
Patagoa’s sulod Mo;
Dugo’g tubig niagay,
Sa kilid Mong gidughang,
Dobleng pag-ayo’s sala,
Luwasa’s gahum’s sala.
2
Dili ang paghago ko
Ang magtuman’s sugo Mo;
Bisan di mopahulay,
Luha ko sigeng agay,
Di ’ni magpala’s sala,
L’wasa gyud ko’s grasya Mo.
3
Kamot ko walay dala,
Krus Mo m’oy saligan ra;
Hubo, ako bistihe,
Way mahimo, grasyahi,
Hugaw, adto’s tuboran,
Hugasi, kay mamatay.
4
Kon ginhawa mohunong,
Mga mata mopiyong,
Moadto’s wa masayri,
Moatubang’s hukmanan,
O nasiak nga Bato,
Patagoa’s sulod Mo.