Niingong Manlul’was

1
Niingong Manlul’was,
“Gamay rang kusog mo,
Magtukaw’g mag-ampo,
Akoy tanan nimo.”
  Gibayrang Jesus
Tanan kong utang;
Salang nagbili’g mansa,
Giputi daw nieve.
2
Ginoo, napalgan,
Ang Imong gahum ray
Mag-ayo’s sanlahon,
Magtunaw’s katig-a.
3
Kay way kaayo ko,
Makaangkon’s grasya—
Labhang mga sapot
Sa dugo’s Cordero.
4
Kon’s trono Mo ako
Hingpit nang magbarug,
“Namatay Ka’s pagl’was
Nako,” m’oy idayeg.