Kung may sampung libong dila

1
Kung may sampung libong dila,
Hesus pupurihin,
Kay yaman ng biyaya Niya
At mal’walhati rin.
2
Aliw ko ang ngalang Hesus,
Nagtaboy ng kaba;
Buhay at pahinga ko Diyos,
Naging aking kanta.
3
Nang dahil sa pag-ibig Niya,
Dinanas ang dusa;
Ako’y niligtas sa sala,
At pinalaya na.
4
Di bagay sa pag-ibig Niya,
Ako ay salarin;
Bakit kaya biyaya Niya
Dumating sa akin?
5
Alipin ng pag-ibig Niya
Ako’y pumapayag,
Siya ay namatay, nagdusa,
Gapos ko’y kinalag.
6
Kaibig-ibig ngalan Mo,
Mapagbiyaya Ka,
Kung may sampung libong puso,
Sa Iyo bawa’t isa.