Nang Kristo’y natalian

1
Nang Kristo’y natalian,
Ako’y may kalayaan;
Akong layas hinanap;
Dilim naging liwanag.
2
Pagsinta ba ng ina
Sa anak maiwala?
Lumimot siya maa’ri,
Diyos nama’y hinding-hindi.
3
Di nagbagong pag-ibig,
Taas higit sa langit;
Lalim higit sa dagat,
May laya’t lakas, tapat.
4
Kapag gawang biyaya,
Lubusang maganap na;
L’walhati’y makikita,
Tanda ng pag-ibig Niya.
5
Tangi kong karaingan,
Pag-ibig sa Iyo’y kulang;
Subali’t mahal Kita,
Nawa’y mapahigit pa.