Ngayo’y awit pasalamat

1
Ngayo’y awit pasalamat,
Tinig ko sa Iyo itaas;
Mga banal kasama ko
Papurihan ang gawa Mo.
  At awit paiilanlang,
Ito ay paiilanlang,
Na Tagapagligtas ko nga
Mainam lahat ng gawa!
2
Kay dakila at malaya
Pag-ibig sa ’king maysala;
Ligtas sa apoy ng dusa
Gawa Mo Diyos, anong ganda!
  At awit paiilanlang,
Ito ay paiilanlang,
Na Tagapagligtas ko nga
Mainam lahat ng gawa!
3
Nang mabatid pag-ibig Niya,
Napatunayan habag Niya;
Awa lampas sa papuri
Gawa Mo Diyos, anong buti!
  At awit paiilanlang,
Ito ay paiilanlang,
Na Tagapagligtas ko nga
Mainam lahat ng gawa!
4
Sa araw na pa’ilanlang
Kasama sa pag-awitan;
Aking awit, ito pa rin,
Gawa Mo Diyos, anong galing!
  At awit paiilanlang,
Ito ay paiilanlang,
Na Tagapagligtas ko nga
Mainam lahat ng gawa!