Groot is Uw trouw, U bent mijn God en Vader

1
Groot is Uw trouw, U bent mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, U blijft immer dezelfde
Die U steeds waart, dat bewijst U ook nu.
  Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer getoond.
Al wat ik nodig had, hebt U gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij getoond.
2
Zomer en winter, de herfst en de lente,
Zie aan de hemel de sterren en maan,
Alles op aarde hervat het getuig’nis
Van Uwe liefde, genade en trouw.
3
U geeft mij vrede, vergeving van zonden,
En Uw aanwezigheid sterkt en leidt mij:
Kracht voor vandaag en ook mijn hoop voor morgen,
Ik ben gezegend tot in eeuwigheid.