Vader, aan ons toond’ U barmhartigheid

1
Vader, aan ons toond’ U barmhartigheid,
Volgens Uw plan.
Zondaars als zonen neemt U voor altijd
In liefde aan.
Vaten van barmhartigheid zijn wij,
Vaten tot ere verklaren wij.
2
‘k Verblijd Me in genade, niet in offers,
Verklaarde U.
Wij door genad’ en gunst in Uwe ogen,
Nu deel van U.
‘t Is niet van hen die wilt of hen die rent,
Maar aan ons Uw barmhartigheid getoond.
3
Barmhartigheid met liefde en genade,
Verkregen wij.
In Uw genade voor Uw aangezicht,
Verblijven wij.
Dank U o Heer voor Uw barmhartigheid,
Door alle dagen tot in eeuwigheid.