1Katapatan Mo’y dakila Diyos Ama

  1Katapatan Mo’y dakila Diyos Ama,
Walang ni anino ng pag-iba;
Puspos ng awa, nagbabago dili,
Magpakailanman tulad ng dati!
Katapatan Mo Diyos, napakadakila!
Bagong awa sa bawa’t umaga;
Lahat ng kailangan ko’y Iyong hinanda,
Napakatapat Mo, O Diyos Ama!
2
Tag-araw, tagginaw, tagsibol, tag-ani,
Araw, buwan, bituin ay nagbubunyi;
Sampon ng kalikasan sumasaksi
Sa Iyong katapatan, mga gawi.
3
Ako’y pinatawad at mapayapa,
Aliw, gabay ay dulot Mo, Ama,
Lakas sa ngayon, pag-asa sa bukas;
Biyayang di maubos mabigkas.