Mahal ako ni Hesus at

  Mahal ako ni Hesus at
Siya ay nagkatawang-tao;
Dinusta, hinampas, hanggang
Sa krus Siya ay ipinako.
  Namatay para sa ’kin,
Namatay para sa ’kin,
Para sa akin, sa akin,
Namatay para sa ’kin.