Kristo’y nagkatawang-tao, naging taong tulad ko

  Kristo’y nagkatawang-tao, naging taong tulad ko,
Nang mapalaya ’ko kay Adam, sa krus Siya’y namatay;
Nabuhay muli’t pumasok sa ’kin bilang ’Spiritu,
Naging aking buhay.
  Luwalhati, Aleluya!
Luwalhati, Aleluya!
Luwalhati, Aleluya!
Kristo’y aking buhay.
  O tagumpay, Aleluya!
O tagumpay, Aleluya!
O tagumpay, Aleluya!
Kristo’y aking lahat.