Sala bisan mapula

1
Sala bisan mapula,
Pution sama’s nieve;
Sala bisan mapula,
Pution sama’s nieve;
Bisa’g unsa kapula,
Pution gyud N’ya,
Sala bisan mapula,
Sala bisan mapula,
Pution sama’s nieve,
Pution sama’s nieve.
2
Paminawang Ginoo,
Bumalik kamo sa Dios!
Paminawang Ginoo,
Bumalik kamo sa Dios!
Ang tawag paminawa
Nga puno’s gugma.
Ang tingog paminawa,
Ang tingog paminawa.
Bumalik kamo sa Dios!
Bumalik kamo sa Dios!
3
Sala mo pasayloon,
Ug dili na handumon;
Sala mo pasayloon,
Ug dili na handumon;
Tan-awa, O katawhan,
Ang Ginoo mo;
Sala mo pasayloon,
Sala mo pasayloon,
Ug dili na handumon,
Ug dili na handumon.