Dakilang pag-ibig—Hesus bumaba

1
Dakilang pag-ibig—Hesus bumaba,
Sa Kalbaryo Siya ay nagpunta,
Dinanas ang hirap, pag-alipusta,
Para sa akin Siya’y nagdusa.
  Nagpunta sa Kalbaryo sa halip ko,
Sa halip ko, sa halip ko,
Nagpunta sa Kalbaryo sa halip ko,
Iniligtas ako.
2
O kasawian—Napako si Hesus!
Paa, kamay, ulo’y nagdugo,
Katawang sugatan, dugo’y umagos,
Pagka’t kinahabagan ako.
  Kinahabagan ako doon sa krus,
Doon sa krus, doon sa krus,
Kinahabagan ako doon sa krus,
Kinalag ang gapos.
3
Lupa kay dilim nang Siya’y hinatulan!
Liyab ng banal na kapootan;
Pinasan Niya ang aking kasalanan,
Sa halip ko’y pinarusahan.
  Namatay sa krus, ako’y hinalinhan,
Hinalinhan, hinalinhan,
Namatay sa krus, ako’y hinalinhan,
Sala ko’y pinasan.
4
Mangmang sa biyaya, salaring takot,
Ngayon ang Kalbaryo’y nakita,
Sa Kanyang dugo, patawad iyong abot,
Tinubos sa kamatayan Niya.
  Sa krus nagdugo Siya nang ako’y tub’sin,
Ako’y tub’sin, ako’y tub’sin,
Sa krus nagdugo Siya nang ako’y tub’sin, Ligtas sa tiisin.