Di kami mapagod sa walang hanggang awit

1
Di kami mapagod sa walang hanggang awit,
Gloria sa Diyos, Aleluya!
Malakas aming espiritu, nagpupuri,
Gloria sa Diyos, Aleluya!
  Ang mga anak ng Diyos, umawit nang masigla,
Maliwanag sa harap, nagalak ang kalul’wa,
Papasok sa l’walhati at Hari ko’y makita,
Gloria sa Diyos, Aleluya!
2
Nababad sa galak ng Kanyang katubusan,
Gloria sa Diyos, Aleluya!
Tulad ng may pakpak, masidhing kagalakan,
Gloria sa Diyos, Aleluya!
3
Ang bayang pupuntahan ay yari ng Ama,
Gloria sa Diyos, Aleluya!
Doon ang l’walhati ng Hari ay makita,
Gloria sa Diyos, Aleluya!
4
Doon may bagong awit ukol sa biyaya,
Gloria sa Diyos, Aleluya!
Kasamang mga banal kay Hesus dumagsa,
Gloria sa Diyos, Aleluya!