Amang Diyos, purihin Ka

1
Amang Diyos, purihin Ka,
Kami’y pinagpala,
Sa Iyong ikasisiya
Ika’y sinasamba:
  ’Tinakda Mong no’ng una
Mga anak sa gloria -
Kristong Mahal kasama,
Kami’y Iyong adhika.
2
Ama sino pa kaya
Sa ’min magpapala:
’Spiritu’y matamasa,
May buhay’t biyaya?
Kristo kami’y ’sasama,
Sa luwalhati Niya
Doon Ika’y makita,
Aaninagin Ka.
  ’Tinakda Mong no’ng una
Mga anak sa gloria -
Kristong Mahal kasama,
Kami’y Iyong adhika.