Di mi laayon moawit ning alawiton

1
Di mi laayon moawit ning alawiton:
Daygon ang Dios, hallelujah!
Kusgon ta pag-awit ang pagdayeg Kaniya:
Daygon ang Dios, hallelujah!
  Ang mga anak sa Dios may matahum nga awit
Pinaagi sa grasya dad-on ta N’ya’s himaya.
Mangadto unya kita’s presensya’s atong Hari:
Daygon ang Dios, hallelujah!
2
Naa ta’s kalipay sa gugma nga nagtubos:
Daygon ang Dios, hallelujah!
Tanang panahon bu’t pamatud-an ’yang grasya:
Daygon ang Dios, hallelujah!
3
Mangadto ta’s himaya, matud pa’s Ginoo:
Daygon ang Dios, hallelujah!
Didto ang katahum sa Hari ta makita:
Daygon ang Dios, hallelujah!
4
Mag-awit’s grasya’g kaluoy sa bag-ong awit:
Daygon ang Dios, hallelujah!
Uban’s bulahang panon Manlul’was ta daygon:
Daygon ang Dios, hallelujah!