O Hesus, Hesus mahal ko

1
O Hesus, Hesus mahal ko
Ako’y patawarin Mo,
Araw-araw ay makalibo,
Nasasambit ang Ngalan Mo.
Hesus ako’y Iyong samahan;
Ako’y Iyo maging anuman;
Ang ngiti Mo’y gantimpala;
Hesus mahal Kita.
2
Mahal Kita, di-mapigil
Damdami’y di masiil;
Ang pag-ibig Mo’y umaalab
Sa puso ko’y tumatalab.
3
Lahat-lahat Ka sa akin;
Karangalan, yaman din;
Nasa ng puso, kalakasan,
Walang hanggang kalusugan.
4
Magningas Ka sa puso ko,
Gabi’t araw, Irog ko.
Hanggang sa matupok ang yagit
Ng makalupang pag-ibig.
5
Liwanag sa kadiliman,
Buhay ng langit nand’yan;
Hesus mahal ko, aking yaman,
Ga’nong Iyong kahalagahan!
6
Anong hanggana’t pagtiis?
Pag-ibig ubod tamis?
Panginoon higit Ka ngayon
Marilag kaysa kahapon.