Salaysay ng biyaya

1
Salaysay ng biyaya,
Nakahihipo nga;
Pahayag may l’walhati,
Sa mukha’y naakit.
Nang larawang may ningning,
Aking pagmunihin;
Puso ko’y may ligaya,
Napuno’ng pagsamba!
2
Pagkatao’y Iyong angkin,
Pagka-Diyos gayundin.
Pag-ibig at damdamin,
Ng Diyos at tao rin;
Ika’y may kahayagan
Sa buhay, kamatayan;
Taong mapagkumbaba,
Diyos ng langit, lupa.
3
Mal’walhating liwanag,
O mukhang may sinag
Sa biyayang Iyong gawa,
Ako’y matransporma.
Magiging Iyong kagaya,
Makikita ng mata,
Sa Iyo, Anak ng Tao,
Mukha ng Diyos Mismo.