Sampung libong tinig humihiyaw

1
Sampung libong tinig humihiyaw
Nang sabay: “Kordero na Diyos”
Mga tinig umaalingawngaw,
Purihin Kordero ng Diyos.
2
“Purihin ang Kordero!” ang awit
Ng pagpupulong sa langit;
Ang bawa’t dila ay sumasambit,
Walang-hanggang umaawit.
3
Insenso ng pagpapasalamat
Taas sa trono na Ama;
Bawa’t tuhod kay Hesus iluhod,
Ang isip sa langit isa.
4
Lahat ng hangarin ng Diyos Ama
Ay karangalan sa Anak,
In’hayag ang l’walhati ng Ama,
Sa pagniningning ng Anak.
5
Dahil sa ’Spiritu Siya’y dagsaan,
Kordero’y pinaligiran,
Galak, liwanag Siya’y pinutungan,
Ang “Ako nga” papurihan.
6
Masigla na ang bagong nilikha
Walang gambalang pahinga,
Sa kaligtasan ay pinagpala,
Walang lungkot, pagkaaba.
7
O pakinggan himig makalangit,
Lumalakas ang papuri;
Nagmumula sa nilikha, Amen!
Pagtugong may galak, Amen.