D’hil sa l’walhati, ako’y aawit

1
D’hil sa l’walhati, ako’y aawit,
Sinag sa ’king puso’y gumuhit;
Purihin Ka, sala’y pinatawad -
Sa pag-ibig Mong laging tapat.
2
Kung gawa Mo sa Iyo nagpupuri,
Araw sumisilay ng puri;
Hanging humahagibis sa gubat
May awit sa Iyo nararapat.
3
Sa gayon mga labi ko’y dapat
Magbigkas ng papuring sapat;
Maari bang kalikasan lamang
At wala sa ’kin ang awitan?
4
O mal’walhati kong Manunubos
Sasambahin Kita aking Diyos;
Galak sa gitna ng puring lipos
Awit ko’y marinig nang taos.