Anyaya’y narinig -

1
Anyaya’y narinig -
Ikaw ay tanggapin
Yamang dugo Mo’y nabuhos,
Budhi ko’y linisin.
  Panginoon ko,
Nalapit sa Iyo.
Linisin sa dugo Mo
Buhos sa Kalbaryo.
2
Ako nga’y marumi’t
Walang kabutihan;
Sa Iyong biyaya at tulong
Sala’y nahugasan.
3
Atas Mong taimtim -
Sala ko’y lisanin,
Magsisi, sa Iyo’y manalig,
Ikaw ay tanggapin.
4
Bigkas Mo’y biyaya,
Espiritu’y ilaw,
Nang kahinaan ko’y lantad;
Sandigan ko’y Ikaw.
5
Espiritu’y taglay,
Kaya’t buhay akin;
Pangako ng Diyos natupad,
Nang Ika’y tanggapin.
6
Ang Diyos ay pag-ibig!
Siya ang kaligtasan!
Dugo ni Hesus—pantubos!
Lahat ko ay laan.