Nagdapit Ka, Jesus

1
Nagdapit Ka, Jesus,
Tingog Mo malomo;
Moduol Nimo’g mahinlo
Sa dugo’s Calvario.
  Moduol ako
Nimo, Ginoo,
Hinlo-i sa dugo nga
Niagas’ Calvario.
2
Bisan dautan ko,
Gipasaligan Mo;
Kadautan ko hinloan,
Maputli’g way buling.
3
Jesus nagmatuod
Sa buhat N’ya’s sulod,
Aron di magharing sala,
Grasya pun-an’s grasya.
4
Ug nisaksi S’ya sa
Mga maunongon,
Nga matag saad tumanon,
Sa hangyo’s pagtoo.
5
Daygon ang dugo Mo!
Daygon ang grasya Mo!
Pagkamatarung ug kusog,
Gasa Mo kanamo.
1
Leira Ruth

Iligan City, Lanao Del Norte, Philippines

Daygon ang Ginoo sa iyang dugo nga naghinlo nato!Moduol lang gyud ta Niya!