Hesu-Kristo, Siya ang kailangan mo

1
Hesu-Kristo, Siya ang kailangan mo,
Siya ang Diyos na nagkatawang-tao;
Lahat ng hirap Kanyang dinanas
Kailangan si Hesus upang ika’y maligtas!
  Si Hesus ang iyong kailangan!
Kailangan Siya ng tanan!
Katubusan, kailangan,
Kaligtasan, kailangan!
At buhay walang hanggan,
Kailangan Hesus!
2
Nabuhay Siya at sumalangit na,
Maniwala, tawagin ngalan Niya;
Kapag ika’y sumampalataya,
Mapasa iyo tugon ng kailanga’t biyaya.
3
Tatanglawan iyong pusong madilim,
Kasalanan mo’y patatawarin;
Huhugasan ka ng Kanyang dugo,
Buhay ng Diyos ay ipagkakaloob sa iyo!
4
Sa buhay mo may kakulangan pa,
Habang tumatagal, lumalala;
Tanging Hesus makapagbibigay
Ng kasiyahang kulang sa hungkag
mong buhay!
  Si Hesus ang iyong kailangan!
Kailangan Siya ng tanan!
Mawala—kahungkagan,
Matamo—kasiyahan,
Buhay may kabuluhan,
Kailangan Hesus!
5
Ang mundo’y pawang kapighatian,
Sa panganib walang maasahan;
Ang lahat ay walang kabuluhan,
Nagpapatunay na si Hesus ang
kailangan!