Habag at pag-ibig ang Kanyang taglay

  Habag at pag-ibig ang Kanyang taglay,
Para sa salarin, nagpasan ng krus,
Nagdugo, nagdusa, at Siya’y namatay,
Anong gagawin mo kay Kristo Hesus?