Nahilayo ako sa Dios

1
Nahilayo ako sa Dios,
Karon mouli;
Dugay nang nagpakasala,
Karon mouli.
  Mouli, mouli,
Di na maglaag;
Buksing bukton Mo’s gugma;
Mouli na ko.
2
Giusikang mga tuig,
Karon mouli;
Maghinulsol uban’s luha,
Ako mouli.
3
Gikapoy’s sala’g paglaag,
Karon mouli;
Mosalig ko sa gugma Mo;
Ako mouli.
4
Kalag nasakit, guol gyud,
Karon mouli;
Bag-ohang kusog, paglaum:
Ako mouli.
5
Bugtong hangyo’g paglaum ko,
Karon mouli;
Namatay Ka alang nako;
Ako mouli.
6
Gikin’hanglan kong dugo N’ya,
Karon mouli;
Putia ko labaw’s nieve;
Ako mouli.