l Hesus kay bango Iyong ngalan

  l Hesus kay bango Iyong ngalan
Sa makasalanan;
Sa ’ming paggunita’y wala,
Mas sa Iyong halaga.
2
Sa ngalan Mo’y nakikita,
Ang bawa’t biyaya;
’Pinamuhay bilang tao
Ang buhay dibino.
3
Hesus—buhay ng pagsinta
Pagtiis, dusa;
Mula sa langit pagdamay,
Para sa ’ting lumbay.
4
Hesus, naging kasalanan,
Ako’y mab’yayaan;
Kaya ngayo’y matimbang Ka
Ako’y magaan na.
5
Tuwing Iyong ngala’y banggitin,
Nais Kang sambahin;
Ang Tao sa laksa-laksa,
Sa ’min nagpalaya!