Sa gitna ng mga ’subok

1
Sa gitna ng mga ’subok,
Sa buhay na ’salimuot,
Kay tamis sa aking loob,
’Ko’y iniisip Mo.
  ’Ko’y iniisip Mo! ’Ko’y iniisip Mo!
Takot pa ba? Malapit Ka,
At iniisip Mo!
2
Mga balisa ng buhay
Sa puso’y nagpalupaypay,
Nagpaalaala lumbay,
’Ko’y iniisip Mo.
3
Maaraw man o maulap,
Matamis man o masaklap,
Nasisiyahan ako pagka’t
’Ko’y iniisip Mo.