’Ko’y ibong maliit

1
’Ko’y ibong maliit,
Sa hawla’y napiit,
Gayunpama’y kumakanta
Sa Kanyang nagpas’ya;
Mabilanggo ma’y may tuwa,
Pagka’t Diyos ko ay may siya.
2
Wala ’kong magawa,
Bu’ng araw kakanta;
Sa awit ko nakikinig Siya,
Bigyan lugod ko’y Siya;
Aking pakpak binihag Mo;
Pinakinggan Mo awit ko.
3
Iyong tainga’y nakinig,
Iyong puso’y umibig;
Kahit nota ko’y magaspang,
Iyo ring pinakinggan;
Sapagka’t Iyong nababatid,
Pag-ibig nga ang naghatid.
4
Nakulong sa hawla,
Di makalipad nga;
Pakpak ko’y natalian Mo,
Malaya puso ko;
Bilangguan di ma’pigil,
Kaluluwa di masiil.
5
Ang pumailanglang
Lampas sa bilangguan!
Tungo sa Kanya, mahal ko,
Sa Kanya mahal ko;
Makita sa Iyong kalo’ban
Saya ng ’king kaisipan.